I Posiedzenie Grupy Roboczej ds Programowania perspektywy 2021-2027 w ramach Celu Polityki 2

 

IETU został zaproszony do udziału w pracach Grupy Roboczej ds. programowania perspektywy 2021-2027 w ramach celu polityki 2 „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”.

Pierwsze spotkanie grupy odbywa się 7 czerwca br. Uczestniczy w nim Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju IETU.

 

 

 


do góry