IETU członkiem sieci European Resource Efficiency Knowledge Centre

IETU jest jednym z członków sieci projektu EREK - European Resource Efficiency Knowledge Centre (Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów ), nowej inicjatywy Komisji Europejskiej, która tworzy sieć przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji z krajów europejskich dla wsparcia gospodarki oraz działań na rzecz oszczędzania i efektywnego wykorzystania zasobów.

Jej celem jest pomoc firmom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w efektywniejszym wykorzystaniu zasobów dzięki oszczędzaniu energii, wody i surowców, a także przez lepsze zarządzanie odpadami i zmniejszenie ich ilości, co pomoże zwiększyć ich ogólną produktywność i konkurencyjność na rynku.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się z wykorzystaniem dynamicznej, kompleksowej platformy internetowej, za pomocą której europejskie przedsiębiorstwa uzyskają dostęp do niezbędnych informacji, narzędzi i materiałów do nauki. Poprzez dostęp do platformy EREK możliwy będzie również kontakt z ekspertami technicznymi.

IETU w ramach projektu EREK opracowuje propozycje do katalogu dobrych praktyk w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami w przedsiębiorstwie. Zorganizuje także warsztaty, dla MŚP i organizacji wspierających biznes, związane z efektywnością wykorzystania zasobów, zapewni promocję wypracowanych narzędzi.

EREK jest realizowane przez konsorcjum organizacji, w tym Grupę Technopolis, VDI Zentrum Ressourceneffizienz (DE), WRAP (UK), Motiva (FI), Enviros (CZ), WAAT i Arctik (BE). Czas trwania projektu – 24 miesiące.

Członkami Sieci EREK mogą zostać instytucje i organizacje wspierające biznes oraz oferujące usługi efektywnego gospodarowania zasobami.

Więcej informacji o projekcie i o tym jak zostać członkiem sieci EREK dostępnych jest pod adresem www.resourceefficient.eu

 

Do pobrania

 

 


do góry