IETU na Targach POL-ECO-SYSTEM 2019

IETU na wspólnym stoisku instytutów resortu środowiska prezentował usługi badawcze i rynkowe oraz usługi działającej przy Instytucie Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe .

POL ECO SYSTEM, jak co roku w październiku (9-11.10.2019) zgromadziły w Poznaniu przedstawicieli instytucji, organizacji oraz firm branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody.

W ramach paneli merytorycznych w strefie szkoleniowej resortu środowiska, eksperci IETU zaprezentowali:

  • Rozwiązania dla zrównoważonego gospodarowania powierzchnią ziemi w obiegu zamkniętym:

Wykorzystanie potencjału terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych dla zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne – dr Jacek Krzyżak

Ocena ryzyka zdrowotnego jako narzędzie wsparcia procesów decyzyjnych w przywracaniu terenom zanieczyszczonym funkcji użytkowych – dr hab. inż. Eleonora Wcisło

  • Innowacje dla GOZ – tak, ale sprawdzone. Weryfikacja Technologii Środowiskowych ETV narzędziem potwierdzania skuteczności nowych rozwiązań technologicznych dla GOZ – Izabela Ratman-Kłosińska

Podczas targów odbyły się seminaria, konferencje, spotkania oraz panele dyskusyjne. Wśród poruszanych tematów znajdowały się m.in.: rozszerzona odpowiedzialność producencka, przyszłość systemu kaucyjnego, recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nowe wymagania przeciwpożarowe, czy zagospodarowanie odpadów motoryzacyjnych. Ponadto tematy związane z energetyką prosumencką: magazynami energii, klastrami energii i Smart City, w tym odnawialnymi źródłami energii dla samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.

 

Więcej informacji o Targach POL ECO SYSTEM 2019 na http://www.polecosystem.pl/pl/


do góry