XXII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym z udziałem IETU | Krynica-Zdrój 23-25.05.2018

Jak produkować i nawozić ekologicznie? W jak sposób doskonalić technologie, by nie szkodziły zdrowiu i środowisku naturalnemu? Jak minimalizować ludzkie i środowiskowe koszty związane z produkcją? Jak przestrzegając norm i standardów, osiągnąć jak najlepszy efekt ekonomiczny i ekologiczny? To część  pytań, na które odpowiadać będą uczestnicy: przedstawiciele przemysłu, administracji państwowej i samorządowej, nauki oraz odbiorców produktów chemicznych podczas Konferencji – Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym. Konferencja odbywa się w dniach 23-25 maja 2018 w Krynicy-Zdroju.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele IETU – dr Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz i Marek Matejczyk, którzy wraz z dr inż. Batoszem Nowakiem ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego zaprezentują temat - Zarządzanie substancjami uznanymi za niebezpieczne w świetle Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów Techniki Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów oraz Grupa Azoty SA.

Program

Więcej informacji na stronie www.trendyeko.pl

 


do góry