IETU nominowany do Metropolitalnej Rady Rozwoju

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Metropolitalnej Rady Rozwoju w czwartek 16 grudnia br. wręczone zostały nominacje do udziału w jej pracach przedstawicielom władzy rządowej i samorządowej, środowisk społeczno-gospodarczych oraz naukowo-badawczych. Nominację, którą odebrał Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, otrzymał także Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Powołana Metropolitalna Rada Rozwoju ma pełnić rolę konsultacyjno-doradczą dla Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) i merytoryczne wsparcie podczas trwających prac nad Strategią Rozwoju GZM na lata 2022-2027. Do zadań rady należeć będzie wskazywanie istotnych kierunków rozwoju pierwszej Metropolii w Polsce oraz weryfikowanie ustaleń powstającego dokumentu.

W skład rady weszli eksperci zewnętrzni o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych związanych z problematyką obszarów miejskich, reprezentujący m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Unię Metropolii Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Główny Instytut Górnictwa, Urząd Statystyczny w Katowicach, oddział śląskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, a także Regionalną Izbę Gospodarczą oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Do udziału w pracach rady zaproszenie przyjęli także przedstawiciele władz samorządowych z poszczególnych podregionów Śląska.

Metropolitalna Rada Rozwoju będzie płaszczyzną interdyscyplinarnej debaty programowej nad kierunkami rozwoju Metropolii GZM.

Więcej informacji - Metropolitalna Rada Rozwoju

 


do góry