Inauguracja programu priorytetowego NFOŚiGW – Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support) to nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który został zainaugurowany 25 listopada br. W trakcie spotkania Piotr Cofałka, zastępca dyrektora IETU ds. badań i rozwoju przedstawił projekt „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy”.

W spotkaniu udział wzięli Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Artur Lorkowski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Marta Babicz, dyrektor departamentu funduszy zewnętrznych NFOŚiGW. Doświadczenia z realizacji projektów międzynarodowych przedstawili Mariola Zmudzińska, zastępca prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz Piotr Cofałka zastępca dyrektora IETU ds. badań i rozwoju.

Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe założenia programu, a także przykładowe dotychczas realizowane projekty międzynarodowe.

pierwszym konkursie programu priorytetowego Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support) NFOŚiGW dofinansuje projekty realizowane przez polskie podmioty w kooperacji z partnerami z jednego z sześciu państw Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. W kolejnych etapach wsparcie będzie rozszerzane m.in. o państwa Partnerstwa Wschodniego.

Program Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu adresowany jest do polskich podmiotów: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych. Warunkiem udziału jest posiadanie partnera zagranicznego z kraju realizacji projektu, którym mogą być organizacje non-profit, władze krajowe lub samorządowe, jednostki naukowe, badawcze lub edukacyjne.

Realizacja projektów inwestycyjnych, pomocy technicznej, jak i mieszanych ma przyczynić się do kształtowania więzi kooperacyjnych z firmami krajów Bałkanów Zachodnich, Ukrainy czy państw Partnerstwa Wschodniego i przynieść wymierne, obustronne korzyści związane z funkcjonowaniem rynku pracy, ale także ochroną klimatu i zieloną transformacją. Wzmocnienie działań na rzecz ochrony klimatu podejmowanych na terenie państw Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i innych państw rozwijających się w konsekwencji da wzmocnienie pozycji międzynarodowej NFOŚiGW i polskich przedsiębiorców z sektora zielonych technologii.

Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podkreślił, że projekty pilotażowe NFOŚiGW realizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz IETU otworzyły nas na współpracę środowiskową z Ukrainą i przyniosły doświadczenia, bez których nie moglibyśmy rozpocząć działalności w kolejnych krajach. Polityka klimatyczna UE nie będzie skuteczna jeśli zatrzyma się na jej granicach – podkreślił minister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Piotr Cofałka, zastępca dyrektora IETU ds. badań i rozwoju przedstawił projekt „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy”.

Doskonale rozumiemy stojące przed Ukrainą wyzwania sprawiedliwej i energetycznej transformacji regionów węglowych– zwraca uwagę Piotr Cofałka – Program pilotażowy realizowany przez IETU we współpracy z GIG pokazuje, że doświadczenia Polski, mogą być wykorzystane także przez inne kraje sąsiadujące z UE, które wstępują na ścieżkę transformacyjną.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu priorytetowego Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support).

Ulotka Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)


do góry