Kick-off projektu #CICADA4CE Interreg Central Europe

W dniach 13-14 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie kick-off projektu #CICADA4CE Interreg Central Europe. W pierwszym dniu Konsorcjum projektu spotkało się w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, który jest Partnerem Wiodącym.

Prof. Marta Pogrzeba, Dyrektor IETU powitała gości i przedstawiła IETU. Dr Anna Starzewska-Sikorska - Koordynator projektu - przedstawiła ogólne zagadnienia projektu CICADA4CE oraz kwestie zarządzania projektem. Był czas na prezentację oficera programowego JS na temat oczekiwań programu CE i ogólnych informacji na temat realizacji projektu. Następnie liderzy pakietów roboczych przedstawili ramy swoich zadań i obowiązki Partnerów.

W drugim dniu projektu, gdy gościliśmy w Sosnowcu – jednym z Partnerów projektu - omówione zostały kwestie promocji i upowszechniania.

Owocne dyskusje i pomysły, które mieliśmy podczas spotkania, były bardzo ważne, aby rozpocząć projekt z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem ze strony wszystkich Partnerów.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/cicada4ce/

 


do góry