Kolejna wizyta studyjna delegacji z Ukrainy

15 czerwca br. rozpoczęła się w Katowicach dwudniowa wizyta studyjna delegacji ukraińskiej. Odbywała się w ramach projektu „Dzielenia się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu Banku Światowego.

W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na warsztatach „Różne strony sprawiedliwej transformacji w regionie śląskim” delegację przywitali Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, Marta Babicz z Wydziału Współpracy Instytucjonalnej NFOŚiGW oraz Magdalena Chawuła-Kosuri, ekspertka ds. sprawiedliwej transformacji w Banku Światowym.

Podczas warsztatów prezentowano doświadczenia władz regionu i samorządów lokalnych w prowadzeniu procesu sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. W dyskusji uczestniczyli Dariusz Stankiewicz, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Mariusz Jankowski, Urząd Miasta Katowice, Adrianna Kordiak-Woryna, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Grzegorz Trefon, Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”, Patryk Białas, BoMiasto, dr Joachim Bronder, IETU. Obszary zanieczyszczone chemicznie stanowią na Ukrainie duży problem, dlatego ocena stopnia zanieczyszczenia terenów jako podstawa nadawania nowej funkcji terenom poprzemysłowym lub zanieczyszczonym w wyniku działań wojennych bardzo zainteresowała naszych gości. Zarówno przedstawiciele samorządów jak i organizacji pozarządowych podkreślali chęć współpracy z partnerami z województwa śląskiego w realizacji odbudowy po zakończeniu działań wojennych.

Po warsztatach w trakcie pobytu w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum koncentrowano się na zagadnieniach związanych z rozwojem technologii energooszczędnych i poszanowaniem energii w budynkach. Kolejnym punktem programu był spacer komentowano po katowickiej Strefie Kultury, w czasie którego wymieniano doświadczenia związane z planowaniem i nadawaniem nowych funkcji obszarom zdegradowanym przez przemysł.

Pierwszy dzień pobytu w Katowicach zakończył koncert w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Drugi dzień to wizyty na ponownie zagospodarowanych terenach poprzemysłowych. Wiele pytań ukraińscy goście zadawali podczas zwiedzania „Góry Antonia”, zwałowiska pocynkowego w Rudzie Śląskiej, które przekształcono w bezpieczną, zieloną przestrzeń publiczną. Zainteresowali się metodą wspomaganej fitostabilizacji, czyli wprowadzenia do podłoża odpowiednich dodatków ograniczających biodostępność metali ciężkich oraz zastosowania odpowiednio wyselekcjonowanych gatunków traw, które nie pobierają zanieczyszczeń do części nadziemnej (zielonej).

Duże wrażenie zrobił na naszych gościach Park Amelung w Chorzowie, gdzie spotkali wielu wypoczywających mieszkańców, a także łabędziom rodzinę z siódemką młodych. Znajduja się tam oczyszczone dwa pokopalniane zbiorniki wodne i zróżnicowana, dobrze zaprojektowana zielona przestrzeń publiczna atrakcyjna krajobrazowo i zintegrowana ze strukturą przyrodniczą miasta.

Następnie przedstawiono doświadczenia związane z zagospodarowaniem obiektów pokopalnianych na przykładzie Zabrza, gdzie goście uczestniczyli w spływie Sztolnią Luiza.

Dzień zakończył się zapoznaniem się z historią Parku Śląskiego, największego w Europie założenia parkowego, które ponad siedemdziesiąt lat temu powstało na terenach zdegradowanych, a także seansem w Planetarium Śląskim.

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego wizyty studyjne interesariuszy z Ukrainy.

 

Celem projektu „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy” jest przedstawienie interesariuszom z Ukrainy doświadczeń w zakresie transformacji polskich regionów górniczych – uwarunkowań administracyjno-prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych, przestrzennych, środowiskowych itd. – w kontekście działania struktur Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z Bankiem Światowym, który jest zaangażowany w prowadzenie wymiany wiedzy między ukraińskimi i polskimi regionami węglowymi w ramach szerokiej inicjatywy pn. „World Bank Support to Coal Regions in Transition”. Podczas projektu przewidziano zorganizowanie wizyt studyjnych delegacji z ukraińskich regionów węglowych w polskich regionach węglowych przechodzących transformację.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku, a jej zakończenie jest planowane do 30 czerwca 2023 roku. Do tej pory w projekcie wzięło udział ponad 120 przedstawicieli ukraińskiej administracji, społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu. Podczas 3 wirtualnych wizyt mieli oni możliwość rozmowy i dyskusji z polskimi ekspertami i praktykami o najlepszych sposobach przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji regionów węglowych na Ukrainie w oparciu o polskie doświadczenia. Czerwcowa wizyta była drugą wizytą on-site.

 

Film podsumowujący projekt - Polskie wsparcie transformacji regionów górniczych Ukrainy

 


do góry