Konferencja SidaTim: możliwość wykorzystania Sida hermaphrodita w systemie rolno-leśnym

Wzmocnienie rolnictwa ekologicznego w Europie, uprawa biomasy do produkcji bioenergii, możliwości uprawy roślin wieloletnich na glebach słabych i zanieczyszczonych metalami ciężkimi, nowatorskie podejścia do zarządzania rolnictwem – to wiodące tematy poruszane w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej Novel and sustainable pathways of biomass production, która odbyła się 19-20 września br. w Szczecinie-Kobylance.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu badawczego „Nowatorskie ścieżki produkcji biomasy: ocena potencjału Sida hermaphrodita i wartościowych roślin drzewiastych” – SidaTim, realizowanego przez naukowców z Austrii, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Koordynator projektu SidaTim dr Michael Nahm z Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu zaznaczył, że prowadzone badania odnoszą się do koncepcji agroleśnictwa (system rolno-leśny) i pozwolą na ocenę potencjału ekonomicznego i ekologicznego uprawy ślazowca pensylwańskiego w połączeniu z cennymi gatunkami drzew. Praktyki rolno-leśne mogą w korzystny sposób oddziaływać na środowisko i plony roślin. Zadrzewienia wiatrochronne korzystnie oddziałują na mikroklimat, ograniczając parowanie wody oraz ograniczają zanieczyszczenie gleby.

Na konferencji przedstawiono wyniki badań wielu aspektów uprawy i zastosowania ślazowca pensylwańskiego od produkcji nasion i sadzonek, przez uprawę i agrotechnikę po zapewnienie odpowiedniej jakości biomasy pod kątem jej przetwarzania na energię. W badaniach uwzględniono również problemy wynikające ze zmieniających się warunków klimatycznych oraz integracji z uprawą wieloletnich roślin drzewiastych.

Pracownicy IETU dr Marta Pogrzeba oraz dr Jacek Krzyżak przedstawili możliwości wykorzystania ślazowca pensylwańskiego i miskanta do uprawy na glebach marginalnych m.in. słabej jakości oraz zanieczyszczonych metalami ciężkimi na podstawie badań prowadzonych w ramach projektów MISCOMAR oraz Phyto2Energy. Tematyka fitoremediacji oraz zaprezentowane rezultaty badań spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Zobacz streszczenia referatów.

Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita) roślina z rodziny ślazowatych w naturalnych warunkach rosnąca w Ameryce Północnej. W Polsce ślazowiec uprawiany jest głównie jako roślina energetyczna. Jego biomasa nadaje się zarówno do bezpośredniego spalania w kotłach grzewczych, wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w procesie zgazowania, jak i do przetworzenia na biometanol lub samoistne paliwo silnikowe. Ślazowiec sadzony jest też na terenach przydrożnych do ochrony upraw przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. Jako roślina rekultywacyjna wspomaga odnowę terenów zdegradowanych chemicznie i nadaje się do wtórnego wykorzystania gruntów odłogowych.
Jako roślina miododajna jest chętnie sadzony przez pszczelarzy w okolicy pasiek. Dzięki dużej zawartości białka nadaje się na paszę dla zwierząt hodowlanych. Jest również chętnie zjadany przez zwierzęta leśne. Ślazowiec pensylwański może również stanowić surowiec m.in. do produkcji włókna, materiałów powroźniczych, materiałów opatrunkowych, płyt wiórowych lub izolacyjnych i jako substytut torfu.

Wszystkie przedstawione w Szczecinie badania dotyczą aktualnych problemów, które występują na rynku biomasy w Polsce oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej – mówi dr Marta Pogrzeba. – W Szczecinie mieliśmy okazję dyskutować o nich z naukowcami z wiodących europejskich ośrodków badawczych. Bardzo mnie cieszy, że wyniki naszych badań nad możliwością uprawy nowych genotypów miskanta na glebach zanieczyszczonych ołowiem kadmem i cynkiem, prowadzone w projekcie MISCOMAR spotkały się z tak dużym zainteresowaniem.

Atutem tej konferencji była także możliwość wymiany doświadczeń z plantatorami roślin energetycznych z Polski i Niemiec oraz specjalistami doradztwa rolniczego. Uczestnicy konferencji wzięli udział w wyjeździe na poletka doświadczalne roślin energetycznych prowadzone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Lipniku k. Stargardu Szczecińskiego.

Pokazano nam wzorcowo prowadzone plantacje doświadczalne m.in. ślazowca pensylwańskiego, rożnika przerośniętego, miskanta olbrzymiego, spartiny preriowej, mozgi trzcinowatej, perzu wydłużonego i wierzby – dodaje dr Jacek Krzyżak. – Prowadzone tu badania dotyczą m.in. dawek nawożenia, terminów czy gęstości siewu. Rośliny energetyczne są wartościowe ponieważ tolerują gleby słabe i mało urodzajne, które do tej pory były odłogowane, a nawet gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi. Dlatego w ich uprawie szczególne znaczenie ma dobór technologii, aby zapewnić odpowiednią ilość oraz jakość biomasy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Organizatorom konferencji z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którym szefował dr Marek Bury z Katedry Agronomii oraz realizatorom projektu SidaTim gratulujemy bardzo dobrze przygotowanej konferencji z wystąpieniami na bardzo wysokim poziomie naukowym.

Udział w tej konferencji pozwolił nam na nawiązanie nowych kontaktów naukowych, które na co bardzo liczę, powinny już wkrótce zaowocować wspólnym projektem badawczym – zaznacza dr M. Pogrzeba.

Projekt SidaTim jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET CO-FUND FACCE SURPLUS, Umowa Nr FACCE SURPLUS/I/SidaTim/03/2016


do góry