Kongres „Akademia dla Śląska 2020 – nauka wobec wyzwań Regionu”

Wskazanie kluczowych wyzwań w perspektywie 2020+ uwzględniając rolę i działalność jednostek naukowych w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki oraz dobrostanu mieszkańców regionu jest tematem Kongresu „Akademia dla Śląska 2020 - nauka wobec wyzwań Regionu”. W wydarzeniu uczestniczyć będzie jako panelista Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IETU. Kongres organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego, a odbywa się 24 maja 2019 w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego.

Kongres jest już trzecią debatą regionalną, na której przedstawiciele środowisk naukowych i biznesu dyskusją o wizji i kierunkach rozwoju województwa śląskiego w perspektywie roku 2030. Wydarzenie zostało podzielone na dwa panele tematyczne: Medycyna oraz Zielona Gospodarka, związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Obok panelu dyskusyjnego będą zaprezentowane dobre praktyki.

W panelu Zielona gospodarka, w którego tematykę wpisuje się zakres działalności badawczo-rozwojowej IETU, poruszone zostaną kwestie związane z problemami zanieczyszczenia środowiska, współpracy jednostek naukowych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwiązań wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także infrastruktury wykorzystywanej na rzecz wspólnych projektów badawczych. Paneliści będą dyskutowali nad kluczowymi wyzwaniami w obszarze zielonej gospodarki jakie czekają region w ciągu najbliższych lat oraz jaką rolę w realizacji tego zadania powinny odegrać jednostki naukowe.

Wyniki Kongresu zostaną wykorzystane również w pracach nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Więcej informacji na temat Kongresu

 

 


do góry