Misja „Troska o glebę to troska o życie” Wyzwania naukowe w zakresie zdrowia gleb i bezpieczeństwa żywności w Programie HORYZONT EUROPA 2021-2027 – webinarium

W ramach projektu MISCOMAR+ 18 listopada zorganizowano webinarium dotyczące głównych zagadnień związanych z obszarem Misji „Troska o glebę to troska o życie”.

Gleba jest zasobem nieodnawialnym, jednocześnie wrażliwym, podatnym, ale i odpornym, jeśli jest używana we właściwy sposób. Gleby rolnicze narażone są na zagrożenia i niekorzystne oddziaływania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na żywność i biopaliwa, ze zmianą nawyków żywieniowych, z degradacją i spadkiem produktywności gleb wynikającymi ze zmian klimatu. W tym kontekście najbliższe 10 lat będzie miało decydujące znaczenie dla zaangażowania Europy w prawdziwą przemianę agroekologiczną.

Podczas webinarium zorganizowanego w ramach projektu MISCOMAR+ dr Marta Pogrzeba, prof. IETU, członek Rady Misji „Zdrowa Gleba i Żywność”  przedstawiła zaproponowane dla Programu Horyzont Europa cele Misji „Troska o glebę to troska o życie”. Cel misji – „do 2030 r. co najmniej 75% wszystkich gleb w UE ma być zdrowych i być w stanie zapewnić niezbędne usługi w zakresie zdrowej żywności, ludzi, przyrody i klimatu”.

Przedstawiciele Aberystwyth University, Terravesta Ltd, Environment Systems (UK), University of Hohenheim (DE), Universytetu Śląskiego, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, firmy Pro-Akademia, a także IETU omówili możliwości poprawy zdrowia gleby biorąc pod uwagę różne skale przestrzenne, doświadczenia i dobre praktyki, a także zintegrowane i holistyczne podejście do zdrowia gleby i ekosystemu. Próbowali odpowiedzieć na bardzo ważne pytania:

• Jakie badania i innowacje są najbardziej potrzebne, aby osiągnąć cele Misji?

• Jakie wsparcie i działania są potrzebne do osiągnięcia celów Misji?

• Jakie mogą być przeszkody w ich osiągnięciu?

Jaka jest szansa na spopularyzowanie wykorzystania livinglabów i lighthousów? to pytanie zawsze wywołuje bardzo ciekawą dyskusję – mówi dr Marta Pogrzeba, prof. IETU, która moderowała spotkanie. – Żywe laboratoria zajmujące się glebami powinny uwzględniać zmiany w sposobie użytkowania gruntów, czas trwania badań i obserwacji, a także możliwość pozyskania funduszy. Żywe laboratoria mogą przyczynić się do zmiany postrzegania przez społeczeństwo gleb, jako zasobu nieodnawialnego i stanowią szansę na zmianę sposobu edukacji, w tym edukacji najmłodszych o znaczeniu zdrowia gleby i jakości żywności.

W dyskusji podkreślono, że właściwe gospodarowanie glebą, w tym rolnictwo precyzyjne, system EU Soil Observatory, a także modelowanie zmian zachodzących w glebie są najważniejsze dla osiągnięcia celów Misji.

Caring for soil is caring for live – Report of the Mission Area "Soil Health and Food"

Prezentacja w j. ang. (pdf)

 

 


do góry