Przekształcanie środowiska zurbanizowanego

IETU oferuje jednostkom samorządowym usługi obejmujące m.in.:

  • opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu,
  • analizy urbanistyczne oraz studia przestrzenne na bazie GIS,
  • delimitację obszarów funkcjonalnych,
  • plany rozwoju obszarów funkcjonalnych,
  • programy rewitalizacji miast i obszarów funkcjonalnych,
  • wizualizację danych przestrzennych z wykorzystaniem usług mapowych na potrzeby ww. opracowań.
dr inż. arch. Justyna Gorgoń
Ekspert wiodący - Przekształcenia środowiska zurbanizowanego
 tel. 32 254 60 31 wew. 287, 

do góry