Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

Sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza to 3 filary, na których opiera się nowa „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”

„Transformacja będzie obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zaktualizowana „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” uwzględnia to w swoich założeniach, na równi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy po pandemii koronawirusa, stabilnego rynku pracy, trwałego rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności” – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu, Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu. Nie tylko dlatego, że tego wymaga zielona transformacja, ale również dlatego, że gospodarka musi mieć bezpieczne źródło produkcji energii elektrycznej, także takie, które jest niezależne od warunków pogodowych.

  • Pierwszy filar projektu PEP, czyli sprawiedliwa transformacja zakłada skierowanie z funduszy Unii Europejskiej, w ciągu najbliższych 10 lat, 60 mld zł dla regionów, gdzie gospodarka uzależniona jest od wydobycia paliw kopalnych.
  • Drugi filar projektu PEP to stworzenie w ciągu 20 lat równoległego do istniejącego, zeroemisyjnego systemu energetycznego. Do 2040 r. kosztem ok. 130 mld zł ma powstać ok. 8-11 GW mocy wiatrowych na morzu oraz – przy nakładach rzędu 150 mld zł – bloki jądrowe docelowo o mocy ok. 6-9 GW.
  • Trzeci filar projektu PEP osiągnięcie dobrej jakości powietrza przewiduje się odejście od węgla jako źródła ogrzewania w ciepłownictwie indywidualnym. Osobnym komponentem polityki ma być upowszechnienie wzorców i standardów zeroemisyjnych w nowym budownictwie mieszkaniowym oraz dalsza elektryfikacja transportu.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” wskazuje kierunki, w których zmierzać będzie polski sektor energetyczny i będzie kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

"Polityka energetyczna Polski do 2040 r." – streszczenie

"Polityka energetyczna Polski do 2040 r." – prezentacja

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu


do góry