Projekt Mod4GrIn – spotkanie realizatorów, 25-29.09.2022 Norwegia

W dniach 25-29.09 w Norwegii odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami IETU oraz NIBIO, w ramach realizowanego wspólnie projektu Mod4GrIn. Zespół IETU reprezentowali dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, dr hab. Wojciech Bąba, prof. IETU oraz dr Jacek Krzyżak, NIBIO reprezentował dr Hans Martin Hanslin.

Celem spotkania było przedstawienie postępów w realizacji projektu oraz zapoznanie się z działalnością oraz infrastrukturą badawczą NIBIO. Uczestnicy spotkania odbyli wizyty w stacjach badawczych NIBIO w Særheim, Landvik oraz głównej siedziby w Ås. W ramach wizyty zapoznano się z prowadzonymi badaniami w poszczególnych stacjach, w szczególności z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz rolnictwa.

Dr Hans Martin Hanslin zaprezentował osiągnięcie związane z tworzeniem i zarządzaniem zielonymi dachami, zarówno w skali badawczej i półtechnicznej, jaki w skali rzeczywistej, na kilku przykładach budynków w Oslo. Uczestnicy ze strony IETU zapoznali się również z norweskim podejściem do ochrony bioróżnorodności na terenach chronionych oraz możliwościami implementacji rozwiązań opartych na naturze w infrastrukturze tkanki miejskiej. Wizyta była również okazją do nawiązania szerszej współpracy pomiędzy IETU oraz NIBIO.

 

 


do góry