TExTOUR – Innowacje społeczne i technologie w dziedzinie turystyki kulturowej dla zrównoważonego wzrostu

Turystyka kulturowa odgrywa istotną rolę w gospodarkach wielu krajów, stanowi około 35% całego sektora turystycznego i jest postrzegana jako ważny czynnik wzrostu gospodarek wielu krajów Europejskich. Jej rozwój bazuje na potencjale kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Projekt TExTOUR jest ukierunkowany na rozwój tego potencjału w regionach, które nie są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. W trakcie trwania czteroletniego Projektu zostanie opracowane szerokie spektrum metod, procedur narzędzi oraz usług, wzmacniających potencjał rozwojowy turystyki kulturowej, a także opracowanie Europejskiego Planu działań na rzecz Rozwoju Turystyki Kulturowej (EU Action Plan for Cultural Tourism Development). Wśród regionów wybranych do Projektu znalazły się również te, które charakteryzuje kulturowe dziedzictwo poprzemysłowe, w tym region Górnego Śląska wraz ze wskazanym obszarem pilotowym, którym jest Zabytkowa Kopalnia Srebra i Ołowiu w Tarnowskich Górach.

IETU jest partnerem Projektu odpowiedzialnym za pakiet metodyczny, w którym zostanie opracowana typologia terenów i obiektów kulturowych wraz z analizą wielokryterialną oceny ich potencjału. Dodatkową formą zaangażowania IETU będzie udział w działaniach pilotażowych (Cultural Tourism-Labs) we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Realizatorem Projektu jest Konsorcjum składające się z 18 partnerów z 11 krajów, w tym 8 państw UE i 3 partnerów zewnętrznych (Liban, Bośnia i Ukraina). Dodatkowo przy realizacji działań w ramach Laboratoriów Turystyki Kulturowej, Projekt będzie współpracował z partnerami lokalnymi i regionalnymi przy realizacji działań pilotażowych.

 

Skład Konsorcjum:

 1. Fundación Santa María la Real, Hiszpania - Koordynator Projektu
 2. UNINOVA, Portugalia
 3. Cyprus University of Technology, Cypr
 4. Fundación CARTIF, Hiszpania
 5. LINKS Foundation, Włochy
 6. UNION CAMERE Lombardia, Włochy
 7. Narva Municipality, Estonia
 8. NARVA GATE, Estonia
 9. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska
 10. Historic Cities Associationy
 11. Metropolitan Research Institute, Węgry
 12. NETZ- Via Regia Cultural Route, Niemcy
 13. Centre for Spatial Research, Bośnia i Hercegowina
 14. GAIA Heritage, Izrael
 15. Rivine Oblast, Ukraina
 16. Fundacao Coa Parque, Portugalia
 17. University of Bologna, Włochy
 18. Fundazione ICONS, Włochy

 

Czas realizacji projektu: 2021-2024

Całkowity budżet projektu: 3.816.125,00 €

Numer umowy: 101004687

Koordynator działań realizowanych przez IETU – dr Joanna Piasecka-Rodak, email:

Strona internetowa projektu: https://textour-project.eu/

Podstrona Tarnowskie Góry: https://tarnowskie-gory.textour-project.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/textour.project

Twitter: https://twitter.com/tex_tour

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/textour-project

 

Projekt finansowany jest z Programu HORYZONT 2020 - Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism

 

 


do góry