Zaproszenie | Konferencja podsumowująca projekt Mod4GrIn „Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej” – Katowice, 14.09.2023

W imieniu Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Norwegian Institute of Bioeconomy Research oraz CommLED Solutions, sp. z.o.o., partnerów projektu Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu - MOD4GRIN, serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą pt. Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej, która odbędzie się 14 września 2023 r. w godz. 9.30-16.00 w Katowicach, w sali kolumnowej IETU, przy ul. Kossutha 6.

 

Tematyka konferencji

W naszych miastach jest za mało zieleni i jej brak coraz bardziej odczuwają ich mieszkańcy. Zielone dachy i ściany to elementy zielonej infrastruktury, w których można zastosować rodzime gatunki roślin odporne na niekorzystne warunki klimatyczne – zmiany temperatury, suszę. Dodatkowo wyposażenie zielonej infrastruktury w sieć czujników, system inteligentnego nawadniania oraz dzięki zasileniu wszystkiego fotowoltaiką pozwala na ograniczenie nakładów związanych z jej obsługą. Ich zastosowanie może przynieść w stosunkowo krótkim czasie optymalizację kosztów, nie tylko finansowych, ale również materiałowych i środowiskowych. Takie rozwiązania wpływają bowiem na zwiększenie retencji wód opadowych, izolacji termicznej budynków, poprawę mikroklimatu oraz estetyki danego miejsca, a tym samym polepszenie samopoczucia człowieka i ogólnej oceny jakości życia w mieście.

Cel

Celem konferencji jest przekazanie informacji o wynikach i doświadczeniach uzyskanych podczas realizacji projektu oraz wyciągniętych wnioskach dotyczących zwiększania bioróżnorodności i ilości zieleni w miastach, jak również obniżania kosztów jej utrzymania. Jednym z punktów konferencji będzie demonstracja samowystarczalnego, inteligentnego modułu zielonej infrastruktury miejskiej. Ponadto wydarzenie stanowi doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów i budowania trwałej sieci organizacji partnerskich i interesariuszy.

Uczestnicy

Zapraszamy przedstawicieli:

 • gmin zainteresowanych tematyką zielonych dachów i elewacji,
 • przedsiębiorstw zarządzających zielenią miejską, ogrodników miejskich,
 • architektów krajobrazu,
 • uczelni wyższych, naukowców,
 • organizacji pozarządowych,
 • osób zainteresowanych wprowadzeniem zieleni w mieście.

Ramowy progran

 • Sesja plenarna
 • Demonstracja inteligentnego modułu zielonej infrastruktury miejskiej
 • Panel dyskusyjny „Zwiększanie bioróżnorodności roślin w zielonej infrastrukturze miejskiej” z udziałem:
  • dr hab. Marty Pogrzeby, profesor instytutu – IETU (moderator)
  • prof. Trygve Aamlida – Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norwegia (wykład wprowadzający)
  • dr Hansa Martina Hanslina – Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norwegia
  • mgr inż. Magdaleny Bieli – Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach
  • dr hab. Edyty Sierki, prof. UŚl – Uniwersytet Śląski
 • Dyskusja

Program konferencji

 

Termin i miejsce

14 września 2023, godz. 9.30-16.00

Konferencja stacjonarna
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
Katowice
Sala kolumnowa, parter

 

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne EN-PL.

Zapraszamy do rejestracji i do uczestnictwa w konferencji!

Formularz rejestracyjny

 

Projekt Mod4GrIn finansowany jest z Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 


do góry