Obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia IETU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 15 i 16 września 2022 r. obchodził 50-lecie działalności. Od pięciu dekad IETU prowadzi badania i dostarcza nowe rozwiązania dla poprawy jakości środowiska oraz jego ochrony. To święto naukowców i pracowników, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniem przyczynili się do rozwoju innowacyjnych kierunków badawczych, podążających za trendami w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.

W oficjalnych uroczystościach Jubileuszu wzięli udział oraz gratulacje złożyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, instytutów resortowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Energetyki, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, oraz instytutów współpracujących z IETU: Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytutu Technologii Paliw i Energii, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. W uroczystym spotkaniu wzięli również przedstawiciele śląskich gmin z Katowic, Zabrza, Gliwic, Chorzowa, jak również uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Wśród zgromadzonych gości byli również byli dyrektorzy IETU.

Podczas spotkania dr hab. Marta Pogrzeba, profesor Instytutu przedstawiła historię powstania oraz początki działalności IETU. Kluczowi pracownicy zaprezentowali osiągnięcia w głównych obszarach działalności, bieżącą pracę, jak również plany na przyszłość w prezentacjach:

  • Człowiek, środowisko i klimat – diagnoza stanu, zmiany i adaptacja – dr Joanna Piasecka-Rodak, p.o. Eksperta Wiodącego,
  • Inteligentne i odporne miasta – transformacja terenów miejsko-przemysłowych – Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju,
  • Przywracanie wartości użytkowej glebom zanieczyszczonym – dr Jacek Krzyżak, Ekspert Wiodący,
  • Od odpadu do zasobu – systemowe podejście do Gospodarki Obiegu Zamkniętego – Izabela Ratman-Kłosińska, Ekspert Wiodący,
  • IETU w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) – dr hab. Marta Pogrzeba, profesor Instytutu.

 

Pani Dyrektor Marta Pogrzeba podkreśliła znaczenie i dorobek IETU – Nie byłoby znaczącej roli IETU w ochronie środowiska zwłaszcza zurbanizowanego, bez osób, które swoją wiedzą, pasją i zaangażowaniem budują potencjał naszego instytutu.

Spotkanie uświetniła „Chwila z muzyką” – koncert muzyki jazzowej w wykonaniu zespołu N.S.P.

Drugiego dnia spotkaliśmy się w gronie pracowników i emerytów Instytutu. Wspominaliśmy dawne czasy, nasze osiągnięcia oraz wydarzenia z prowadzonych wspólnie projektów i prac badawczych. W spotkaniu uczestniczyła także prof. dr hab. Ewa Marchwińska-Wyrwał, była dyrektor IETU, która w czasie wystąpienia przypomniała okres swojego zarządzania instytutem.

Dyrektor IETU – Marta Pogrzeba, podziękowała także długoletnim pracownikom instytutu, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uroczystość Jubileuszu 50-lecia - 15.09.2022 oraz 16.09.2022

 


do góry