W Gdańsku o adaptacji do zmian klimatu

Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu, funkcjonująca w ramach sieci organów ochrony środowiska „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” przyjechała z wizytą studyjną do Gdańska.

W spotkaniu zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska od 13 do 15.10. br., uczestniczyła dr Ewa Błaszczyk – ekspert wiodący IETU w obszarze diagnozowanie stanu środowiska i adaptacji do skutków zmian klimatu.

W czasie pobytu w województwie pomorskim członkowie Grupy Roboczej zwiedzili największą w Polsce Elektrownię Wodną Żarnowiec. To największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa położona nad Jeziorem Żarnowieckim, w Czymanowie. Na Helu zobaczyli efekty refulacji, czyli prac zabezpieczających mających na celu umocnienie brzegu oraz poszerzenie plaży. Istotnym elementem spotkania była część poświęcona rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego. Ponadto, podjęto dyskusję dotyczącą zagospodarowania wód opadowych w mieście, na przykładzie doświadczeń własnych Urzędu Miasta w Gdańsku oraz spółki Gdańskie Wody.

Wyjazd miał charakter otwartej debaty prośrodowiskowej na temat kierunków rozwoju gospodarki energetycznej kraju, błękitno-zielonej infrastruktury oraz działań adaptacyjnych, a także umożliwił nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla krajowego i regionalnego.

 


do góry