#WeLASER – IETU przygotowuje S-LCA

IETU jako jeden z partnerów projektu WeLASER „Zrównoważone zwalczanie chwastów w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser” pracuje obecnie nad społeczną oceną cyklu życia (S-LCA) innowacyjnego urządzenia służącego do odchwaszczania upraw wyposażonego  w sztuczną inteligencję, laser i autonomiczny pojazd.

W projekcie WeLASER opracowana została technologia usuwania chwastów za pomocą lasera, która powinna przyczynić się do ograniczenia ilości stosowanych w rolnictwie herbicydów. Zespół naukowców z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Niderlandów i Włoch opracował inteligentny system odchwaszczania wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz techniki koordynujące działanie systemu wykrywania chwastów, lasera i autonomicznego pojazdu.

Obecnie zespół IETU, wykorzystując środowiskową i społeczną  ocenę cyklu życia prowadzi badania nad wpływem  innowacyjnej technologii na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

Społeczna ocena cyklu życia (S-LCA) to narzędzie do identyfikacji potencjalnych, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych skutków społecznych i społeczno-ekonomicznych dla różnych interesariuszy (np. wytwórców, użytkowników, społeczności lokalnych, konsumentów, instytucje publiczne/państwowe, społeczeństwo) w całym łańcuchu wartości produktów i usług.

Badanie prowadzone jest metodą wywiadów indywidualnych – mówi dr Beata Michaliszyn-Gabryś z IETU. – Potencjalne skutki społeczne i społeczno-gospodarcze wdrożenia autonomicznego laserowego pielnika są identyfikowane przez różnych interesariuszy np. rolników, przedstawicieli społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, producentów maszyn rolniczych, doradców rolniczych, konsumentów płodów rolnych w całym łańcuchu wartości produktów i usług. Zatem zależą one w dużej mierze od postrzegania problemów przez przedstawicieli społeczeństwa.

W badaniu biorą udział interesariusze z krajów Unii Europejskiej, w tym miedzy innymi z Polski, Hiszpanii, Danii, Grecji, Belgii, Finlandii, Włoch, Rumunii. Ocena oddziaływań społecznych jest  prowadzona według klucza interesariuszy oraz podkategorii wynikających z wymagań przyjętej metody.

 

Koordynator działań realizowanych przez IETU – dr Janusz Krupanek, email:

Więcej informacji na stroniehttp://www.welaser-project.eu

Twitter - https://twitter.com/welaserproject

 


do góry