X Konferencja Naukowa – Ochrona powietrza w teorii i praktyce | Zakopane 18-21 października 2017

18-21 października 2017 w Zakopanem odbędzie się X Konferencja Naukowa - Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tematyka konferencji dotyczy następujących zagadnień: zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu, emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, rozprzestrzenianie i przemiany zanieczyszczeń w atmosferze, metody ograniczania emisji substancji zanieczyszczających powietrze, alternatywne źródła energii i czystsze technologie energetyczne oraz aktualne problemy zarządzania środowiskiem w odniesieniu do powietrza i zmian klimatu.

W konferencji biorą również udział przedstawiciele IETU, którzy przedstawią następujące tematy:

  • Zastosowanie analizy zdjęć satelitarnych do oceny zmienności termiki podłoża na obszarach zurbanizowanych — Janina Fudała, Àdàm Nàdudvari, Joachim Bronder
  • System prognozowania zanieczyszczeń powietrza dla województwa śląskiego oparty o model CALPUFF — Jacek Długosz, Janina Fudała, Piotr Cofałka, Ewa Strzelecka-Jastrząb
  • Konwencja rtęciowa z Minamaty. Obowiązki sprawozdawcze Stron Konwencji oraz istniejące w kraju źródła danych — Ewa Strzelecka-Jastrząb

Organizatorami Konferencji są Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska —Polskiej Akademii Nauk we współpracy z naukową siecią tematyczną Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu AIRCLIM-NET.

Więcej informacji na stronie www.ipis.pan.pl

 


do góry