XVI Międzynarodowa Konferencja IPC 2019 – „Phytotechnologies for Food Safety and Environmental Health”, Chiny 22-28.09.2019 z udziałem IETU

Na konferencji “Phytotechnologies for Food Safety and Environmental Health” dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, ekspert wiodący IETU w zakresie remediacji środowiska wraz z dr Liangcai Peng z Huazhong Agricultural University z Chin, prowadziła sesję „Biomass and renewable bioenergy” oraz wygłosiła referat wprowadzający dot. podsumowania wyników badań projektu MISCOMAR – Miscanthus cultivation and remediation potential on heavy metal contaminated soil in Poland – lesson learned from the MISCOMAR project.

Po konferencji dr. hab. M. Pogrzeba uczestniczyła również w corocznym zebraniu członków Towarzystwa Fitotechnologicznego (International Phytotechnology Society), które odbyło się po oficjalnym zakończeniu konferencji.

Cyklicznie organizowana konferencja IPC 2019 – Phytotechnologies for Food Safety and Environmental Health - PHYTOTECH 2019, dotyczyła wykorzystania technologii fitoremediacji na terenach rolnych, które przeznaczone są do produkcji żywności i pasz oraz marginalnych zanieczyszczonych związkami organicznymi i nieorganicznymi z możliwością wykorzystania do produkcji biomasy. W trakcie czterdziestu sesji referatowych zaprezentowano sto osiemdziesiąt dziewięć referatów. Zaś w trakcie sesji posterowych zaprezentowano 313 posterów.

Podczas konferencji odbywał się również konkurs dla młodych naukowców na najlepszą prezentację i poster. Dr hab. M. Pogrzeba uczestniczyła również w Jury konkursu i oceniała wystąpienia ustne oraz postery młodych badaczy.

Więcej informacji o Konferencji


do góry