Zanieczyszczenie ziemi – jak zmierzyć się z tym problemem?

Zapraszamy do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na śniadanie biznesowe 6 kwietnia 2017, godz. 9:30 – 12:00.

Zanieczyszczenia ziemi oraz wód podziemnych, zarówno te historyczne, jak i współczesne, stają się coraz większym wyzwaniem. Chodzi o niewłaściwe zarządzanie ryzykiem, obawy przed stratami wizerunkowymi, czy też koniecznością poniesienia znacznych kosztów w odniesieniu do tym terenów.

W trakcie spotkania organizatorzy przeanalizują od strony prawnej i technicznej, m.in. jak:

  1. przeprowadzić remediację / rekultywację bez ponoszenia zbędnych kosztów,
  2. ograniczyć odpowiedzialność za zanieczyszczenia spowodowane przez osoby trzecie,
  3. zabezpieczyć się w transakcjach nabycia/zbycia nieruchomości,
  4. przygotować się do sporządzenia raportu początkowego,
  5. skutecznie zarządzać ryzykiem i ograniczyć odpowiedzialność kadry zarządzającej,
  6. wykonać ocenę ryzyka zdrowotnego i wykorzystywać jej wyniki w procesie remediacji lub do podejmowania innych działań naprawczych w środowisku.

Data i miejsce Seminarium

6 kwietnia 2017 r. w godzinach 9:30 - 12:00 (rejestracja od godz. 9.00)      

Miejsce: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, Katowice

Aby zgłosić się na seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 31.03.2017.
Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.
Koszt uczestnictwa: 60 PLN + VAT dla uczestników z firm członkowskich izb organizujących wydarzenie oraz 120 PLN + VAT dla pozostałych firm.

Szczegółowe informacje:

Monika Wasążnik – Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, tel. +48 22 511 15 70, email:

 


do góry