Oferta badawcza

IETU prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem.

Priorytetowym kierunkiem jest ochrona i zarządzanie środowiskiem w rejonach uprzemysłowionych, w szczególności oczyszczanie i zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych.

Badawcza działalność IETU prowadzona jest na następujących polach:

Gospodarka odpadami i zasobami

Przekształcenie środowiska zurbanizowanego

Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska

Remediacja środowiska

Mikrobiologia środowiska


do góry