Zaproszenie | Seminarium IETU – Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Katowice 24.11.2017

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 został uchwalony 24 kwietnia 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Plan inwestycyjny wskazuje niezbędne inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi, które gwarantować mają funkcjonowanie nowoczesnego systemu, spełniającego wymogi wskazane w krajowym planie. Dzięki budowie i modernizacji szeregu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w województwie śląskim możliwa będzie realizacja celów przyjętych w Planie, a wynikających z prawa polskiego i unijnego.

Na seminarium przedstawione zostaną głównie założenia do Planu inwestycyjnego, a także najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższych latach. Omówione zostaną przykłady zarówno systemów zbierania odpadów w PSZOK, przykłady rozwiązań instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zapewniających spełnienie najważniejszych standardów.

PROGRAM

10.30-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.15

 

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z Planem gospodarki opadami dla województwa śląskiego – dr Lidia Sieja, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
11.15-11.30

 

Kierunki modernizacji części mechanicznej instalacji MBP/RIPOK pod kątem zwiększania efektywności oraz skuteczności wydzielania frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu – Mariusz Rajca, TOMRA Sorting Sp. z o. o., Katowice
11.30-11.45

 

PSZOK w systemie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – wytyczne do przygotowania projektów inwestycyjnych – Marcin Schmidt / Andrzej Niespodziewany, SAVONA PROJECT Sp. z o. o., Tarnów
11.45-12.15 Przerwa na kawę
12.15-12.30 Fortum – budowa wielopaliwowej elektrociepłowni w ramach realizacji planu inwestycyjnego Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego – Krzysztof Karolczyk, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Wrocław
12.30-12.40 Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania – uwarunkowania prawne i technologiczne – Arkadiusz Primus, INVESTEKO S.A., Świętochłowice
12.40-13.40 Dyskusja

 

Kontakt merytoryczny
dr Lidia Sieja – Zakład Badań i Rozwoju, IETU
tel. 32 254 60 31 w. 176, e-mail:

Data i miejsce seminarium
24 listopada 2017, g. 11.00 (rejestracja 10.30)
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6
Sala kolumnowa

Sprawy organizacyjne
Ewa Cimander-Staszak - IETU
te. 32 254 60 31 w. 280, e-mail:

 

Program_seminarium

Formularz rejestracji on-line

 

Więcej o Seminariach Otwartych IETU

 


do góry