Konkurs Ministra Środowiska LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. 

Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promowaniu ochrony środowiska, a w szczególności nowoczesne, efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, jak również przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:

  • firma (przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza);
  • produkt/usługa;
  • jednostka samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • nagroda specjalna Ministra Środowiska – przyznawana za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.
  • ochrony środowiska.

 

Materiały do pobrania:

Regilamin

Zmiana nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: www.ios.edu.pl/ogloszenia/lider-ochrony-srodowiska

 


do góry