Zapraszamy na Targi POL-ECO-SYSTEM 2019

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019 to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie poświęcone problemom ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody.

W ramach przyjętego przez pana Jana Skowronka, Dyrektora Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Patronatu Branżowego nad Targami, zaplanowany jest w nich także udział IETU, jako wystawcy oraz uczestnika paneli merytorycznych resortowych instytutów badawczych Ministerstwa Środowiska.

W ramach paneli merytorycznych przedstawiciele IETU zaprezentują:

  1. Rozwiązania dla zrównoważonego gospodarowania powierzchnią ziemi w obiegu zamkniętym: 
  • Wykorzystanie potencjału terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych dla zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne – dr Jacek Krzyżak 
  • Ocena ryzyka zdrowotnego jako narzędzie wsparcia procesów decyzyjnych w przywracaniu terenom zanieczyszczonym funkcji użytkowych – dr hab. inż. Eleonora Wcisło
  1. Innowacje dla GOZ – tak, ale sprawdzone. Weryfikacja Technologii Środowiskowych ETV narzędziem potwierdzania skuteczności nowych rozwiązań technologicznych dla GOZ Izabela Ratman-Kłosińska

Zapraszamy również na nasze stoisko IETU w pawilonie 7, na którym zaprezentujemy usługi badawcze i rynkowe IETU oraz usługi działającej przy Instytucie Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe (JWTŚ).

Na targach POL-ECO SYSTEM prezentowane są innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające ochronę środowiska i branżę komunalną, a także maszyny będące przykładem implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na grunt szeroko rozumianej ekologii. Ekspozycję targową tworzą firmy produkcyjne i usługowe z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii oraz szeroka oferta maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości. Ekspozycja targowa to również kompletna oferta maszyn do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach, chodnikach, w parkach, na przystankach oraz obiektach użyteczności publicznej. POL-ECO SYSTEM to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z ofertą firm proponujących rozwiązania z zakresu szeroko pojętych odnawialnych źródeł energii, a także gospodarki wodno-ściekowej.

Tematykę gospodarki odpadami po kluczowych zmianach prawnych uczestnikom Targów POL-ECO SYSTEM przybliżą seminaria, konferencje, spotkania oraz panele dyskusyjne. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi: rozszerzona odpowiedzialność producencka, przyszłość systemu kaucyjnego, recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nowe wymagania przeciwpożarowe, czy zagospodarowanie odpadów motoryzacyjnych. Nie zabraknie również tematów związanych z energetyką prosumencką tj. magazynami energii, klastrami energii i Smart City, w tym odnawialnymi źródłami energii dla samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji o Targach POL ECO SYSTEM 2019 na http://www.polecosystem.pl/pl/

 

 

 

 


do góry