Baner

Adaptacja do zmian klimatu – eksperci IETU aktywni w dyskusji

Pomimo ograniczeń spowodowanych zagrożeń wirusem SARS-CoV-2 toczy się szeroka dyskusja dotycząca wyzwań stojących na drodze do zrównoważonego rozwoju, w kontekście kryzysu klimatycznego i wpływu pandemii na gospodarkę oraz sposobów na ich przezwyciężenie. Konferencje organizowane online to forum aktywnej dyskusji z udziałem decydentów, przedstawicieli samorządów, środowiska gospodarczego, naukowców i ekspertów praktyków oraz organizacji społecznych.

Jednym z priorytetowych tematów licznych konferencji jest adaptacja do zmian klimatów. IETU od 2010 r. aktywnie współpracuje z ministerstwem środowiska / klimatu m.in. jako autor ekspertyzy na podstawie, której został przygotowany Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu oraz jeden z czterech wykonawców projektu Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. IETU we współpracy z przedstawicielami urzędów miast opracował plany adaptacji do zmian klimatu dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowice, Mysłowice, Rudy Śląskiej, Siemianowic i Sosnowca.

Obecnie eksperci IETU uczestnicząc w  wielu spotkaniach i konferencjach dzielą się nie tylko wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w trakcie prac nad opracowaniem MPA, ale także w realizowanych projektach międzynarodowych, jak np. LUMAT, SALUTE4CE.

Dr inż. arch. Justyna Gorgoń wzięła udział w Konferencji Innowacyjna Gmina zorganizowanej 15 października br. przez Green Warsaw Conferences w trybie online. Dyskusję przeprowadzono w dwóch blokach tematycznych „Adaptacja do zmian klimatu i walka ze smogiem w dobie pandemii” oraz „Smart City – Inteligentna energetyka”.

Nie będzie zrównoważonych miast bez zielonej i błękitnej przestrzeni publicznej – podkreślała dr inż. arch. Justyna Gorgoń. – Miejska Zielona Akupunktura jako element błękitno-zielonej infrastruktury to sposób, aby zwiększyć potencjał zieleni w mieście. Skuteczność działań adaptacyjnych opartych na błękitno-zielonej infrastrukturze będzie tym większa im bardziej systemowy charakter będzie miała ich funkcjonalno-przestrzenna koncepcja.

Natomiast tematem webinarium zorganizowanego również 15 października przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni” było „Gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: powodzie miejskie”.

To pierwsze z cyklu seminariów dedykowanych przedstawicielom gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, których wiodącym tematem będzie Adaptacja do zmian klimatuinformuje Piotr Cofałka, zastępca dyrektora IETU ds. badań i rozwoju. – IETU jest partnerem tego cyklu.

Tematyka seminariów, które zaplanowano w 2020 i 2021 roku jest następująca:

  • Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła – 10 grudnia 2020
  • Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność miast na zmiany klimatu – luty 2021
  • Rola planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu – kwiecień 2021

Więcej informacji na stronie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

 

 


do góry