IETU partnerem cyklu seminariów – Webinarium dot. gospodarowania wodami w obliczu zmian klimatu

15 października 2020 r. (czwartek) odbędzie się webinarium pt. „Gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: powodzie miejskie.”

Webinarium to będzie pierwszym z cyklu seminariów pt. Adaptacja do zmian klimatu, dedykowanych przedstawicielom gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Seminaria są organizowane przez ŚZGiP we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni”. Partnerem seminariów jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Celem webinarium jest omówienie skutków obserwowanych zmian klimatycznych w obszarze gospodarki wodnej, w tym przede wszystkim zagrożeń wynikających z wysokiego stopnia uszczelnienia terenu. Ponadto zostaną zaprezentowane przykłady projektów realizowanych przez gminy, które dotyczą gospodarowania wodami i pozwalają ograniczyć skalę występowania tych zagrożeń i ich skutki dla mieszkańców.

Program seminarium

 

Tematyka seminariów, które zaplanowane w 2020 i 2021 roku jest następująca:

  • Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła - grudzień 2020
  • Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność miast na zmiany klimatu - luty 2021
  • Rola planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu - kwiecień 2021

Więcej informacji na stronie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

 


do góry