Aplikacja i platforma Śląskie SMOGSTOP już dostępne dla mieszkańców regionu w ramach projektu InfoSMOG-MED

Ruszała kampania informacyjno-edukacyjna „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” realizowana w ramach projektu InfoSMOG-MED, której towarzyszą udostępnione mieszkańcom województwa śląskiego platforma i aplikacja na urządzenia mobilne. Celem kampanii i wdrożenia platformy oraz aplikacji jest zwiększenie świadomości mieszkańców regionu na temat negatywnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka, poprawnych zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.

O szczegółach kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” mówili w trakcie konferencji prasowej: marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała oraz przedstawiciele partnerów projektu – prof. Andrzej Lekston, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Piotr Cofałka, zastępca dyrektora w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Troska o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców naszego województwa, są priorytetem Zarządu Województwa Śląskiego. Wierzymy, że aby można było realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza, potrzeba wielu zróżnicowanych działań. Chcemy wykorzystać szansę, jaką daje nam rozpoczynająca się właśnie kampania, informować i edukować o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Podejmowane inicjatywy pozwolą maksymalnie i efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe oraz doprowadzić do poprawy złej jakości powietrza, a w konsekwencji ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu. A to najważniejszy cel – przekonuje Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Już dzisiaj przygotowujemy nasz region do nieuchronnych zmian klimatu. Pracujemy nad analizą stopnia wykorzystania OZE i scenariuszami klimatycznymi, które pozwolą nam określić plan działań klimatycznych wymaganych do podjęcia w województwie śląskim w najbliższych latach. Chcemy oszczędzać wodę, energię oraz poprawiać jakość powietrza – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

 Plakat projektu InfoSMOG-MED

 

Kampania jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jej głównym założeniem jest walka ze stereotypami na temat smogu, a także przedstawienie mieszkańcom regionu najskuteczniejszych sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza.

Jeśli chcemy mieć czyste powietrze musimy jak najszybciej zlikwidować niską emisję i systematycznie odchodzić od paliw kopalnych na rzecz czystej energii – podkreśla Piotr Cofałka, zastępca dyrektora IETU.

W ramach projektu InfoSMOG-MED powstała aplikacja Śląskie SMOGSTOP, która nie tylko informuje o prognozie stanu jakości powietrza, ale łączy kilka obszarów merytorycznych (zdrowie, środowisko, IT). Jej realizacja była możliwa dzięki wsparciu autorytetów z różnych dziedzin. Wykorzystano doświadczenie IETU związane z budową modeli prognozy pogody, emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wdrażanych jako systemy zautomatyzowane. O komponent zdrowotny projektu zatroszczyli się lekarze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którzy posiadają unikalną wiedzę zdobytą podczas przeprowadzanych badań nad wpływem jakości powietrza na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem układu sercowo-naczyniowego. Na podstawie wyników badań określono wstępne zależności między stanem jakości powietrza, warunkami atmosferycznymi, a zdarzeniami zdrowotnymi.

Platforma i aplikacja mobilna oparte są na szczegółowych analizach medycznych oceniających ryzyko wystąpienia i zaostrzenia schorzeń nie tylko kardiologicznych, ale również diabetologicznych, pulmonologicznych i pediatrycznych w zależności od poziomu zanieczyszczeń powietrza. Dzięki aplikacji, mieszkańcy na bieżąco będą mogli śledzić jakość powietrza w regionie. Użytkownik otrzyma komunikaty z prognozą jakości powietrza i spersonalizowane komunikaty zdrowotne. Osoby korzystające z aplikacji mogą utworzyć profil zdrowotny nie tylko dla siebie, ale również dla osób starszych i dzieci.

Aplikację Śląskie SMOGSTOP można pobrać ze sklepów: Google Play oraz z App Store

Edukacja i świadomość problemu są podstawą do walki ze smogiem, bo powietrze, którym oddychamy to dobro wspólne. Aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców są konieczne i warto zapamiętać co powiedział Carl Gustw Jung: Jesteś tym co robisz, a nie tym co mówisz, że robisz – dodaje dr Janina Fudała, ekspert IETU w zakresie zarządzania jakością powietrza.

Z materiałami kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” mieszkańcy spotkają się m.in. w Internecie (media społecznościowe i banery internetowe), radiu, telewizji, na przystankach i w komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje).

Materiały dostępne są także na stronie slaskiesmogstop.pl. W ramach akcji przygotowane zostały m.in. spoty, ulotka, plakat, filmy informacyjno-edukacyjne dla uczniów i seniorów, scenariusze lekcji, cykl audycji w radiu i telewizji z udziałem ekspertów, cykl postów publikowanych w portalach społecznościowych.

Kampanię zakończy wydarzenie plenerowe dla dzieci i dorosłych, podczas którego mają odbyć się warsztaty promujące proekologiczne i prozdrowotne zachowania.

Zobacz nagranie konferencji „Zwalczyć smog - wyzwanie dla województwa śląskiego” oraz debaty eksperckiej dot. działań antysmogowych w województwie śląskim i sposobów ich finansowania


do góry