Badania i monitoring odpadów komunalnych w Dąbrowie Górniczej

Eksperci IETU rozpoczęli badania ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych wytwarzanych w Dąbrowie Górniczej. Badania prowadzone będą w cyklu rocznym i uwzględnią różnorodność struktury zabudowy miasta mającej wpływ na wytwarzane odpady. Wyniki badań staną się podstawą do opracowania bilansu wytwarzanych odpadów oraz oceny ich składu i właściwości.

Prace potrwają do końca czerwca 2018.


do góry