Kolejne wykorzystanie metod i narzędzi opracowanych w projekcie ZiZOZap

Sposób pomiarów batymetrycznych, obrazowanie przestrzenne parametrów fizyko-chemicznych w wodach zbiorników, analizy danych wielkoobszarowych czy modelowanie matematyczne procesów zachodzących w ekosystemach wodnych to przykłady innowacji, które powstały w projekcie ZiZOZap.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w czasie badań zbiornika goczałkowickiego, prowadzonych w latach 2010-2014, wypracowali szereg metod i narzędzi do analizy danych wykorzystywanych do zarządzania środowiskiem. Pozwalają dokładniej i w znacznie krótszym czasie zanalizować duże ilości danych pomiarowych.

Sposób pomiarów batymetrycznych (zgłoszony do ochrony z Urzędzie Patentowym RP), obrazowanie przestrzenne parametrów fizyko-chemicznych w wodach zbiorników, analizy danych wielkoobszarowych czy modelowanie matematyczne procesów zostały wykorzystane w badaniach prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego na zbiornikach Sosina, Paprocany, Dzierżno Małe i Dzierżno Duże oraz Stawu w Parku Duże Planty w Mikołowie.

Więcej informacji o innowacyjnych rozwiązaniach opracowanych przez naukowców realizujących projekt „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” ZiZOZap znajdziecie Państwo w materiałach filmowych.

  • Geoportal szyty na miarę  Gegeoportal umożliwia dostęp do informacji mapowych oraz gromadzonych danych charakteryzujących zbiornik i jego zlewnię. Projektanci geoportalu są w stanie każdorazowo, indywidualnie dla różnych zbiorników tworzyć narzędzie, które będzie odpowiadało charakterystyce danego zbiornika oraz oczekiwaniom zarządcy.
  • Monitoring i modele zbiornika  Gospodarka wodna prowadzona w warunkach coraz większego  obciążenia środowiska, wymaga zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, oprócz monitoringu również modelowania i prognozowania stanu zbiorników zaporowych.
  • Ile ważą szuwary?   Kontrolowanie szuwarów na brzegach zbiorników zaporowych jest niezwykle ważne. Jest to miejsce tarła ryb , gniazdowania ptaków, siedlisko płazów i gadów. Stanowi skuteczną, naturalną barierę dla zanieczyszczeń spływających do wód jeziora. Ich brak sprzyja też szybszej erozji brzegów. Wszystkie te czynniki mają wpływ na jakość wody w zbiorniku.
  • Ile jest ryb w zbiorniku?  W stawach hodowlanych, gdzie zarybianie stanowi jedyne źródło ryb, oszacowanie ich masy jest możliwe dzięki odpowiednim algorytmom. W jeziorach lub zbiornikach zaporowych jest to zadanie znacznie trudniejsze. Niekontrolowanych czynników wpływającymi na ilość i strukturę gatunkową ryb jest wiele. Do kontroli populacji są potrzebne precyzyjne metody.

do góry