Dr Anna Starzewska-Sikorska – ekspertem na warsztatach projektu Urban Links 2 Landscape

W dniach 2-5 kwietnia 2019 w mieście Kristianstad w Szwecji odbyły się warsztaty projektu UL2L Urban Links 2 Landscape, którego polskim partnerem jest Park Śląski. W ramach tego spotkania Anna Starzewska-Sikorska z IETU wygłosiła referat pt.: Environmental management of land resources in urban areas. Udział w spotkaniu odbył się w związku z porozumieniem między IETU a Parkiem Śląskim w zakresie współpracy w tym projekcie a dr A. Starzewska-Sikorska została zaproszona jako ekspert.

UrbanLinks 2 Landscape jest realizowany w ramach unijnego programu INTERREG EUROPE, a biorą w nim udział partnerzy z Niemiec, Włoch, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Łotwy oraz Polski. Głównym celem jest upowszechnienie dobrych praktyk oraz promocja innowacyjnych rozwiązań z dziedziny rekultywacji nieużytków poprzez tworzenie w ich miejscu wielofunkcyjnych, publicznych terenów zielonych. Partnerzy projektu UL2L podjęli się stworzenia zbioru inspirujących informacji oraz propozycji planowania rozwoju i zagospodarowania miejskich terenów zielonych w swoich krajach.

Więcej na temat projektu Urban Links 2 Landscape (UL2L).


do góry