Zaproszenie na seminarium – Wywiązywanie się Polski i województwa śląskiego ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, Katowice 25.04.2019

Rozwój cywilizacyjny i narastający problem zanieczyszczenia powietrza na świecie od połowy XX wieku spowodował konieczność podjęcia na arenie międzynarodowej działań, zmierzających do systemowego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawę jego stanu sanitarnego z uwzględnieniem transportu transgranicznego zanieczyszczeń.

Podczas seminarium omówione zostaną działania podejmowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie krajowych limitów redukcji emisji zanieczyszczeń konwencjonalnych i gazów cieplarnianych oraz działania w tym zakresie Unii Europejskiej. Przedstawione będą wyniki analiz osiągania przez Polskę krajowych limitów redukcji emisji dla lat 2010 i 2020.

Ministerstwo Środowiska  od roku 2002 wprowadziło monitorowanie krajowego poziomu redukcji emisji poszczególnych zanieczyszczeń. Wykorzystało do tego, opracowaną przez IETU, metodę wyznaczania emisji granicznych dla województw do monitorowania redukcji emisji na poziomie regionalnym w poszczególnych latach.  Pozwala to na bieżącą ocenę możliwości wywiązania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych.

Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce pod względem udziału w krajowej emisji zanieczyszczeń do powietrza, dlatego poziomy redukcji emisji w tym województwie w dużym stopniu wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Polski.

W prezentacji przedstawione będą wyniki analiz redukcji emisji w woj. śląskim w świetle określonych dla tego województwa emisji granicznych dla lat 2010 i 2020. Konsekwencją redukcji emisji w województwie w okresie ostatnich prawie 30 lat powinna być systematyczna poprawa jakości powietrza. W tym kontekście przedstawione zostaną wyniki analiz jakości powietrza za okres 1989-2017.

Prowadząca: dr Janina Fudała, prof. IETU

 

Data i miejsce seminarium: 
25 kwietnia 2019, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, sala 121

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres emailowy EncodedSuccessfully EncodedEncodedSuccessfully Encoded.
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 23 kwietnia 2019 r.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Seminariach IETU


do góry