Eko-forum – Wrocław, 13 marca 2018

„Adaptacja do zmieniających się warunków klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miast” to hasło przewodnie konferencji Eko-forum 2018, która odbędzie się 13 marca br. we Wrocławiu. Forum będzie poświęcone zagrożeniom zmieniającego się klimatu, ale także szansom rozwoju, jakie niosą miejskie programy adaptacyjne.

Z przedstawicielami samorządów i biznesu spotkają się specjaliści zajmujący się adaptacją miast do nowych warunków klimatycznych. Uczestnikom zaprezentowane zostaną m.in. najlepsze miejskie praktyki adaptacyjne, programy finansowania oraz sposoby pomiaru i prawidłowej oceny zagrożeń klimatycznych na danym terenie.

W forum udział będzie brała również przedstawicielka IETU – dr inż. arch. Justyna Gorgoń, która przedstawi temat – Miejskich terenów uszczelnionych w kontekście zmian klimatu oraz eksperci m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Instytutu Ochrony Środowiska PIB.

Program Eko-forum 2018

EkoForum 2018 zajmie się szczególnie kwestią miejskich zasobów wodnych i prawidłowej gospodarki wodnej. Zmiany klimatu oznaczają, że polskie miasta coraz częściej borykać się będą ze skrajnymi warunkami w tym obszarze – z jednej strony deszcze nawalne o niespotykanym natężeniu niosą za sobą ryzyko tzw. powodzi natychmiastowych, z drugiej, zagrożeniem są długotrwałe susze. Wszystko to stawia przed polityką wodną każdego miasta nowe wyzwania. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. komputerowe systemy do zarządzania zasobami wodnymi, efektywne sposoby utrzymania sieci wodnej oraz regulacje prawne związane z opłatami deszczowymi.

Data i miejsce
Wrocław, 13 marca 2018
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

Organizatorem Eko-forum jest Fundacja Spacerowa 7 z Lądka-Zdroju, a Patronem Honorowym wydarzenia jest prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wśród instytucji, które objęły patronat merytoryczny nad wydarzeniem jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych.

Rejestracja oraz informacje dot. forum na stronie internetowej organizatora: spacerowa7.pl/eko-forum-program/

 


do góry