Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście | Debata Ekspercka – transmisja

„Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście” to hasło debaty eksperckiej zorganizowanej w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców”. W spotkaniu, które odbędzie się 21 lutego w Łodzi, udział weźmie Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Adaptacja służy poprawie jakości życia w mieście, której coraz ważniejszym elementem jest stan środowiska. Do dyskusji w gronie ekspertów, reprezentujących administrację państwową i samorządową, specjalistów praktyków oraz naukowców, wybrane zostały zagadnienia dotyczące niezwykle istotnych aspektów przystosowania miasta do zagrożeń klimatycznych występujących obecnie i spodziewanych w przyszłości:

  • rola samorządów, przedsiębiorców i społeczeństwa w kreowaniu miasta przygotowanego na konsekwencje zmian klimatu – PANEL I: Adaptacja do zmian klimatu – co to znaczy?
  • problemy występujące na terenach o intensywnej zabudowie – PANEL II: Tereny zabudowy o wysokiej intensywności
  • zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych – PANEL III: Wody opadowe – zasób a nie problem
  • kapitał miejskich terenów zielonych – PANEL IV: Zazielenić miasta

Panel Tereny zabudowy o wysokiej intensywności poprowadzi dr inż. arch. Justyna Gorgoń z IETU. W dyskusji eksperckiej wezmą udział również – dr Janina Fudała, ekspert IETU w zakresie badania i zarządzania jakością powietrza oraz dr n. med. Ewa Błaszczyk, ekspert IETU w zakresie toksykologii środowiskowej.

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, urbaniści, naukowcy i specjaliści praktycy.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu debaty na FB

Program debaty

Debata organizowana jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.  Celem projektu jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu, tj. ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Realizacją projektu zajmuje się konsorcjum składające się z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej na temat projektu na stronie www.44mpa.pl oraz na facebook.com/44mpaPL i twitter.com/44mpaPL


do góry