IETU na Konferencji REMEDy 2019 – 25 września 2019

Konferencja REMEDy 2019 "Panaceum na zanieczyszczone tereny" była drugą edycją konferencji, której IETU był partnerem merytorycznym.

Na konferencji, Eleonora Wcisło, ekspert IETU, w referacie pt. „Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – doświadczenia własne” przedstawiła obowiązujące w kraju wymagania formalno-prawne, a także problemy związane z prowadzeniem identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządzaniem ich wykazu.

Konferencja REMEDy 2019 była bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, dostawcami rozwiązań technologicznych i konsultantami środowiskowymi z dziedziny badania, oceny i remediacji terenów zanieczyszczonych. Dała możliwość zdobycia wiedzy nt. regulacji prawnych dotyczących terenów zanieczyszczonych stosowanych za granicą i poznania doświadczeń organów ochrony środowiska ze stosowania regulacji prawnych w tym zakresie w kraju oraz zapoznać się z nowymi technologiami remediacji gruntu i wód podziemnych.

Pozwoliła także poznać mało jeszcze znane zagrożenia związane z powszechnym użytkowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych, a także zagrożenia związane ze zrzutami po II Wojnie Światowej broni chemicznej i konwencjonalnej do Morza Bałtyckiego.

 

Zobacz relację z konferencji


do góry