IETU na konferencji Środowisko Informacji

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych do wyznaczania powierzchniowej Miejskiej Wyspy Ciepła, na przykładzie wybranych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zaprezentował podczas sesji Miasto dr Joachim Bronder.

Konferencja Środowisko Informacji jest największym w Polsce wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem cyfrowych danych i informacji o środowisku i jego ochronie. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Administracja, krajobraz, innowacje, lasy, miasta, teledetekcja, zagrożenia – to siedem sesji podczas których przedstawiono dobre praktyki w zakresie pozyskiwania i korzystania z danych, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Wygłoszono 60 prezentacji - zobacz program z abstraktami. Rosną nie tylko możliwości pozyskiwania i udostępniania danych, ale także grono zainteresowanych ich wykorzystaniem. Konferencja zgromadziła ponad 400 uczestników wśród których byli przedstawiciele administracji rządowej, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, prawnicy, naukowcy, przedsiębiorcy branż środowiskowych.

Jednym z elementów miejskich planów adaptacji do zmian klimatu jest identyfikacja zasięgu występowania miejskich wysp ciepła – mówi dr Janina Fudała, ekspert w zakresie diagnozowania stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska. – Wobec stosunkowo rzadkiej sieci stacji pomiarów naziemnych temperatury powietrza, jedną z możliwych metod do identyfikacji tego zjawiska w miastach jest analiza obrazów satelitarnych, a w szczególności zdjęć termalnych powierzchni miast w powiązaniu ze strukturą użytkowania terenu.

Dr Joachim Bronder przedstawił zastosowanie pośredniej metody wyznaczania cech powierzchniowej wyspy ciepła w miastach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej na podstawie analizy zdjęć termalnych z satelity Landsat za okres 2006-2016 - zobacz prezentację. Omówiono również sposoby interpretacji tych obrazów w zależności od potrzeb określania obszarów/sektorów wrażliwych na oddziaływanie miejskiej wyspy ciepła w mieście i definiowania działań adaptacyjnych.

Więcej informacji: Konferencja Środowisko Informacji


do góry