Warsztaty dla katowickich szkół ponadpodstawowych „Co należy wiedzieć o klimacie?”

Warsztaty dla uczniów katowickich szkół ponadpodstawowych „Co należy wiedzieć o klimacie?” odbywają się od 19 listopada do 14 grudnia br. w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Celem warsztatów jest przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z ochroną klimatu i zmianami klimatycznymi oraz adaptacją do zmian klimatu w mieście, którym poświęcony będzie kolejny Szczyt Klimatyczny ONZ - Konferencja COP24 odbywająca się w Katowicach od 3 do 14 grudnia.

Warsztaty prowadzą eksperci IETU posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z diagnozowaniem i oceną stanu środowiska, ochroną środowiska, a także doświadczenie w popularyzacji wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska.

W pierwszej części uczestnicy warsztatów pracują nad zidentyfikowaniem przyczyn, poznaniem skutków zmian klimatu i szukaniem rozwiązań tego problemu, zarówno w perspektywie globalnej, jak i tego co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu. Druga część warsztatów jest okazją do rozmowy o adaptacji do zmian klimatu w miastach na przykładzie Katowic.

Poza zagadnieniami związanymi z klimatem, uczniowie mają możliwość zwiedzenia stacji Państwowego Monitoringu Środowiska – stacji monitoringu powietrza, która znajduje się na terenie Instytutu.

Warsztaty organizowane są na zlecenie Urzędu Miasta Katowice w ramach wydarzeń towarzyszących Szczytowi Klimatycznemu ONZ.

COP24
Katowice, 3-14 grudnia 2018

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).
W wydarzeniu uczestniczyć będzie ponad 25 tysięcy osób z 200 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.


do góry