IETU na Leśnym Pikniku Rodzinnym – Ekoodpowiedzialnie 2018

Tematyka dotycząca zmian klimatu zainteresowała katowiczan, którzy wraz z rodzinami przybyli 19 maja do Katowickiego Parku Leśnego w Dolinie Trzech Stawów. Już po raz trzeci Miasto Katowice i Lasy Państwowe wraz z licznymi partnerami przygotowali wiele atrakcji, aby zachęcić mieszkańców do bycia Ekoodpowiedzialnymi.

Gry i konkursy z nagrodami oraz zabawy z Eko-Łobuziakami, budowa eko-radiowozu z surowców wtórnych oraz gra terenowa „Stój na Straży ekologii!”, warsztaty dla dzieci i dorosłych związane z prawidłową gospodarką odpadami niebezpiecznymi, wodnymi punktami na mapie Katowic, czy skutkami spalania różnych odpadów w piecu, zajęcia prowadzone przez leśników czy Park Praw Natury pozwalający dowiedzieć się „jak to się dzieje”, to tylko nieliczne z atrakcji dostępnych na Pikniku.

Swoje wyposażenie prezentowały Straż Miejska i Policja. Można było także zapoznać się ze sprzętem Katowickich Wodociągów, Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

IETU przygotował ekologiczne kolorowanki i zagadki dla dzieci oraz quizy dla dorosłych związane z tematyką zmian klimatu i adaptacji.

„Eksperyment z deszczem” umożliwił wytłumaczenie dlaczego tak trudno zatrzymać wodę w mieście, gdy większość jego powierzchni jest betonowa i nieprzepuszczalna dla wody.

Tłumaczyliśmy dlaczego trzeba „odszczelnić” miasto czyli tam gdzie to jest możliwe wprowadzać powierzchni przepuszczalne dla wody – mówi Wanda Jarosz. – Rozmawialiśmy również z mieszkańcami Katowic o wpływie zmian klimatu na miasto, a szczególnie wysokich temperatur czy intensywnych opadów deszczu. Tłumaczyliśmy jak powstaje zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Informowaliśmy także o przygotowywanym Planie Adaptacji dla Katowic w ramach projektu Ministerstwa Środowiska

Oprawę muzyczną pikniku zapewnił zespół CARRANTUOHILL.

Mieszkańcy, którzy przynieśli elektrośmieci otrzymali w zamian sadzonki roślin ozdobnych przygotowane przez Zakład Zieleni Miejskiej. Zainteresowaniem cieszyły się też wycieczki na dostrzegalnię przeciwpożarową Lasów Państwowych oraz na oczyszczalnię ścieków GIGABLOK.

Galeria


do góry