IETU na Międzynarodowej Konferencji – Sustainable Energy and Environmental Development | Kraków, 14-17.11.2017

W dniach 14-17 listopada2017 w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Sustainable Energy and Environmental Development”. W konferencji uczestniczyła przedstawicielka IETU – Katarzyna Nowak, która zaprezentowała poster dotyczący rozwoju mikoryzy roślin energetycznych uprawianych na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi - Comparison of root colonization by arbuscular mycorrhizal fungi in energy crop species cultivated on arable land contaminated with heavy metals: K. Nowak, A. Szada-Borzyszkowska, J. Krzyżak, S. Rusinowski, M. Soja, M. Pogrzeba.

Konferencja poruszała głównie tematy związane z energetyką, wykorzystaniem paliw i środowiskiem. Organizatorem konferencji było Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej informacji jest na stronie www.seed.ise.org.pl


do góry