IETU na Polsko-Ukraińskim wirtualnym okrągłym stole nt. współpracy w obszarze transformacji energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Ambasadą RP w Kijowie oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy organizuje 28 maja 202 Polsko-Ukraiński wirtualny okrągły stół nt. współpracy w obszarze transformacji energetycznej. Piotr Cofałka – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IETU przedstawi podczas sesji „Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych” informację dot. realizowanego przez IETU projektu „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy”, finansowanego ze środków NFOŚiGW.

Spotkanie będzie dobrą okazją do omówienia podobieństw w wyzwaniach stojących przed Polską i Ukrainą na drodze do zielonej gospodarki. Mamy również nadzieję, że wydarzenie umożliwi przetestowanie nowych pomysłów na współpracę w tym obszarze.

Podczas dyskusji poruszone zostaną trzy tematy:

  • stworzenie systemu finansowania ochrony środowiska (możliwości replikacji architektury systemowej NFOŚiGW na Ukrainie),
  • sprawiedliwa transformacja regionów węglowych (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polsko-ukraińskiego twinningu),
  • znaczenie sektora budownictwa dla redukcji emisji (działania na rzecz walki ze smogiem i efektywności energetycznej budynków).

Program spotkania

 

Link do rejestracji na spotkanie:

https://zoom.us/webinar/register/WN_uFYkWdJ8R42hJADw0sCnkg


do góry