Obszary współpracy JST i przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej z IETU służące wsparciu sprawiedliwej transformacji

28 maja 2021 odbędzie się Konferencja online, w ramach Kampanii promocyjnej marki Wielkopolska Dolina Energii. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o marce Wielkopolska Dolina Energii – WDE i jej udziale w procesie sprawiedliwej transformacji, tematyce dotyczącej potencjału i możliwości gospodarczych regionu Wielkopolski Wschodniej, oraz przedstawienie działalności Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

PROGRAM

09:00 - 09:05  Przywitanie Gości - Paweł Adamów Zastępca Prezydenta Miasta Konina i dr hab. Adam Drobniak Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

09.05 – 09.15 Wodór paliwo przyszłości – Paweł Adamów Zastępca Prezydenta Miasta Konina

09:15 - 09:25  Informacja o projekcie pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” – Waldemar Jaskólski Kierownik Wydziału Obsługi Inwestora  Urzędu Miejskiego w Koninie, Koordynator projektu pn. „Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii”

09.25 - 09.35  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – kim jesteśmy, co robimy – Piotr Cofałka, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

09.35 - 09.50  Adaptacja miasta do zmian klimatu – systemowe rozwiązania –  dr Joanna Piasecka-Rodak, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

09.50 - 10.05  Rośliny – w mieście i na terenach zdegradowanych - dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10.05 - 10.20  Racjonalne wykorzystanie przestrzeni i środowiska jako zasobów ograniczonych – dr Anna Starzewska-Sikorska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10.20 - 10.35  Gospodarka Obiegu Zamkniętego – dr Janusz Krupanek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10.35 - 10.50  Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV) jako wsparcie dla zielonej transformacji przez innowacje – Izabela Ratman-Kłosińska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10.50 – 11.10  Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej – Maciej Sytek - Prezes Zarządu ARR S.A. w Koninie

11.10 – 11.30  Klaster Energii „Zielona Energia Konin” – Zbigniew Szymczak – Prezes Zarządu PWiK Spółka z o.o.  w Koninie

11.30 – 11.45  Zakład Termiczny Przekształcenie Odpadów jako instrument realizacji gospodarki obiegu zamkniętego, Henryk Drzewiecki Prezes Zarządu MZGOK sp. z o.o. w Koninie

11.45 – 12.00 Dyskusja i podsumowanie

 

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu zapraszamy do kontaktu - email:

Strona www - Wielkopolska Dolina Energii

 

Konferencja organizowana jest w ramach zadania pn. „Kampanie promocyjne rozpoznawalności marki Wielkopolska Dolina Energii” wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu.


do góry