IETU na spotkaniu sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej

W związku z inicjatywą Komisji Europejskiej „Platforma Wsparcia Regionów Górniczych”, 6 maja 2019 odbyło się w Zabrzu posiedzeniu sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej. W trakcie spotkania dyskutowane były kwestie dotyczące stanu oraz zaawansowania realizacji projektów mogących wspomóc transformację regionów górniczych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, którzy przedstawili aktualny stan realizacji Programu dla Śląska – jednego z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.

Program dla Śląska ma na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej, do 2030 r., do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, jak górnictwo i hutnictwo, nowymi – bardziej produktywnymi, innowacyjnymi i zaawansowanymi technologicznie.

W posiedzeniu uczestniczył Piotr Cofałka, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju IETU.

Podkomisję nadzwyczajną do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej powołała 15 grudnia 2018 Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Przewodniczącą podkomisji została poseł Izabela Kloc – przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W pracach Podkomisji uczestniczy 13 posłów.

 


do góry