Międzynarodowa konferencja kończąca trzyletni projekt LUMAT

W dniach 15-16 kwietnia 2019 odbyła się międzynarodowa konferencja kończąca trzyletni projekt LUMAT. Konferencja poświęcona była podsumowaniu i ocenie wyników prac zrealizowanych w projekcie. Była to również okazja do dyskusji nad obecnymi problemami w gospodarowaniu przestrzenią jako zasobem środowiska w funkcjonalnych obszarach miejskich.

Współczesne miasta, szczególnie te środkowoeuropejskie, stają naprzeciw wyzwaniom, jakimi są m.in. rozlewanie się miast, uszczelnienie powierzchni, obecność terenów zdegradowanych czy też konieczność ochrony wartości przyrodniczych powstałych spontanicznie na terenach zdegradowanych. Dodatkowo granice administracyjne miast nie odzwierciedlają już fizycznych, środowiskowych, społecznych czy tez kulturalnych powiązań w mieście. Tworzą się tzw. miejskie obszary funkcjonalne (MOF) czyli przestrzennie ciągłe układy osadnicze złożone z odrębnych administracyjnie jednostek, obejmujące zwarty obszar miejski, z powiązanymi funkcjonalnie strefami zurbanizowanymi.

Rozwiązywanie problemów miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) to wyzwanie dla władz miast, których tereny znajdują się w ich obrębie, ponieważ MOF nie stanowią formalnych struktur administracyjnych. Wymagają oprócz zintegrowanego podejścia w planowaniu i realizacji przedsięwzięć, tworzenia partnerstw angażujących podmioty na różnych poziomach zarządzania, które te przedsięwzięcia są w stanie wdrożyć.

W trakcie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej Polski i Niemiec, a także panel z udziałem partnerów projektu. Tematem dyskusji były potrzeby i wyzwania stojące przed obszarami miejskimi wobec problemów zmian klimatu i ciągle jeszcze istniejących terenów zdegradowanych zagrażających zdrowiu mieszkańców i zajmujących cenne przestrzenie w centrach miast. Dyskutowano także nad zaproponowanymi w projekcie rozwiązaniami i ich przydatnością dla innych obszarów.

Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego przez włoskich partnerów z Instytutu LINKS z Turynu. Druga nagrodę w konkursie zdobyła mgr Marta Fudała z IETU.

W drugim dniu konferencji uczestnicy zwiedzali teren inwestycji zrealizowanej w ramach projektu na terenie pocynkowej hałdy w Rudzie Śląskiej. Powstał tam teren parkowo-rekreacyjny z licznymi atrakcjami takimi jak: plac zabaw, siłownia na powietrzu, punkt widokowy, teren do ekstremalnych zjazdów na BMX-ach, miejsca do grillowania, boisko.

 

PROGRAM KONFERENCJI LUMAT (pdf)

 

PREZENTACJE:

1. Wystąpienie Przedstawiciela Programu dla Europy Środkowej - Christophe Ebermann, Przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu, JS, Austria

2. Projekt LUMAT – założenia, cele i rezultaty Anna Starzewska-Sikorska, Koordynator Projektu LUMAT, IETU, Polska

3. Wyłonienie laureatów konkursu fotograficznego, rozdanie nagród - Matteo Tabasso, Cristina Marietta, LINKS, Włochy

4. Wystąpienie Przedstawiciela Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty, Niemcy - Jürgen Neumüller

5. Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Polska - Teresa Marcinów

6. Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Środowiska - Szymon Tumielewicz

7. GreenerSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej - Grzegorz Boroń, Urząd Miasta Bydgoszcz

8. MaGICLandscapes - Zarządzanie Zieloną Infrastrukturą w krajobrazach Europy Środkowej - Stefania Grasso, Urząd Metropolii Turynu, Włochy

9. UGB - Inteligentne zintegrowane modele zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i bardziej przyjaznego środowiska (Urban Green Belts) - Przemysław Szwałko, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

11. Prezentacja obszarów pilotowych projektu - Ruda Śląska – Michał Adamczyk, Urząd Miasta Ruda Śląska

12. Prezentacja obszarów pilotowych projektu - Trnava – Tomas Gunis, Urząd Miasta Trnava, Słowacja

13. Prezentacja obszarów pilotowych projektu - Saxony – Karl Eckert, Saksoński Urząd Regionalny ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Niemcy

14. Prezentacja obszarów pilotowych projektu - Turyn – Irene Mortari, Stefania Grasso, Urząd Metropolii Turynu, Włochy

15. Prezentacja obszarów pilotowych projektu - Voitsberg – Anton Schabl, Centrum Energii, Austria

16. Prezentacja obszarów pilotowych projektu - Ostrava – Barbara Voivodikova, Instytut Zrównoważonego Rozwoju w Ostrawie, Czechy

17. Prezentacja obszarów pilotowych projektu - Kranj – Janez Ziherl, Urząd Miasta Kranj, Słowenia

 

Więcej informacji o projekcie https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html

 

 

LUMAT to międzynarodowy projekt, w którym 13 partnerów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii i Włoch w ciągu ostatnich trzech lat wypracowało narzędzia środowiskowe i planistyczne oraz praktyczne rozwiązania - tzw. plany działań - wspomagające zarządzanie zasobami przestrzeni jako komponentem środowiska.

Projekt LUMAT jest współfinansowany przez Program INTERREG Europa Środkowa. Koordynatorem projektu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

 

 


do góry