IETU na XXIII Konferencji Trendy Ekorozwoju w przemyśle chemicznym

Gospodarka Obiegu Zamkniętego a substancje niebezpieczne w przemyśle to temat zaprezentowany przez Mariusza Kalisza i Janusza Krupanka z IETU, podczas Konferencji Trendy Ekorozwoju w przemyśle chemicznym, która odbyła się w Zakopanem 7-9.05.2019.

Przedstawiona prezentacja związana była z realizowanym przez IETU projektem HAZBREF – Usprawnienie zarządzania substancjami niebezpiecznymi w świetle Dyrektywy IED i dokumentów referencyjnych BAT. Projekt HAZBREF dotyczy identyfikacji oraz oceny możliwości i ograniczeń stosowania recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów z punktu widzenia zawartości w nich substancji uznanych za niebezpieczne, w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konferencje Trendy Ekorozwoju kierowane są do przedstawicieli branży chemicznej, nauki oraz administracji państwowej i samorządowej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było pytanie – „Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych?”. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie oraz Grupa Azoty SA.

Strona internetowa Konferencji: www.trendyeko.pl

 

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem Dyrektywa IED a bezpieczne wykorzystanie chemikaliów. Czy potrzebne są zmiany?, autorstwa Janusza Krupanka, Mariusza Kalisza, Marka Matejczyka oraz Beaty Michaliszyn z IETU, opublikowanym w dwumiesięczniku Chemia Przemysłowa nr 2/2019.


do góry