IETU uruchomił stację monitoringu w Brennej

Prowadzone badania obejmują m.in. pomiary meteorologiczne (kierunek i prędkość wiatru, temperatura i wilgotność powietrza, energia promieniowania słonecznego, opad deszczu, temperatura gleby) oraz pomiary zanieczyszczeń powietrza (stężenie ozonu, SO2, NOX, pył zawieszony PM 10 i PM2,5).

Stacja monitoringu zintegrowanego w Brennej Leśnicy znajduje się na stoku Starego Gronia na wys. 800 m n.p.m. i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska IETU. Jest położoną najwyżej w Beskidzie Śląskim i Żywieckim stacją pomiarową służącą do prowadzenia kompleksowych badań nad funkcjonowaniem ekosystemów leśnych na obszarze o wysokim poziomie zanieczyszczenia mas powietrza, napływających głównie z przemysłowych ośrodków GOP oraz Ostrawy.

Aktualne i archiwalne dane ze stacji dostępne są pod adresem brenna.meteo.com.pl

Stacja badawcza w Brennej należy do Europejskiej Sieci Długoterminowych Badań Ekosystemowych (Long Term Ecological Research /LTER/ Network)

 


do góry