DEMOCLOCK Business Brunch

Business Brunch projektu DemoCLOCK był okazją zaprezentowania nowatorskiej technologii wychwytu dwutlenku węgla polegającej na procesach spalania w pętli chemicznej (Chemical Looping Combustion CLC).

 

Potencjał CLC może być wykorzystywany w elektrowniach nowej generacji, w których produkcja energii oparta jest o paliwa stałe. Technologia oparta na reaktorze ze złożem z wypełnieniem strukturalnym otwiera możliwości wykorzystywania różnych typów paliwa (np. węgla, biomasy). W porównaniu do dostępnych obecnie technik wychwytu CO2, ta nowa koncepcja w efektywny kosztowo sposób powinna obniżyć straty energii w zakładach energetycznych.

Technologia została opracowana w ramach projektu DemoCLOCK realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum złożone z wiodących w Europie jednostek naukowych oraz partnerów przemysłowych. Liderem konsorcjum jest SINTEF z Norwegii, a IETU jest partnerem naukowym odpowiedzialnym za opracowanie dla nowej technologii oceny oddziaływania na środowisko i oceny gospodarki opadami razem z oceną bezpieczeństwa oraz analizą cyklu życia materiałów i instalacji.

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Komisji Europejskiej. Więcej informacji o projekcie DemoCLOCK: http://www.sintef.no/Projectweb/DemoClock/

Zapoznaj się z prezentacjami

  1. Shahriar Amini – SINTEF: Demonstration of a Chemical Looping Combustion system for power production with CO2 capture
  2. Paolo Chiesa – Politecnico di Milano: CLC based power plant: plant arrangement, heat management and performance assessment
  3. Ruben van Ruijven – Array Industries: Technical features of the system and overall plant configuration
  4. Janina Fudala – Institute for Ecology of Industrial Areas: Environmental aspects of the configuration
  5. Luca Mancuso – Amec Foster Wheeler: Economic aspects of a full-scale CLC plant, comparison with other zero emission technologies

do góry