III Colloquium Przyszłość śląskich miast

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych był reprezentowany przez dr inż. arch. Justynę Gorgoń na III Colloquium Przyszłość śląskich miast, poświęconym tematowi Budowania atrakcyjności przestrzeni miejskich.

Dr arch. J. Gorgoń wzięła udział w panelu – Atrakcyjność rezydencjalnej przestrzeni miejskiej, który prowadził prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło z Politechniki Śląskiej. Uczestnicy kolejnych dwóch paneli poruszali zagadnienia dotyczące atrakcyjności biznesowej i publicznej przestrzeni miejskiej miast śląskich .

W czasie seminarium przedstawiciele jednostek naukowych, samorządowych oraz przedsiębiorcy i deweloperzy omawiali poziom atrakcyjności przestrzeni śląskich miast. Dyskutowali nad możliwościami jej kształtowania oraz rozpoznaniem relacji i narzędzi współpracy sektorów publicznego, prywatnego i obywatelskiego w budowaniu atrakcyjności tej przestrzeni.

III Colloquium odbyło się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, 27 lutego 2019.

Obok IETU organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie, przy współudziale Biblioteki Śląskiej w Katowicach.


do góry