Planowanie przestrzenne w dobie zmian klimatycznych – seminarium TUP

Dr inż. arch. Justyna Gorgoń, ekspert wiodący IETU z zakresu przekształcenia środowiska zurbanizowanego, była jednym z prelegentów seminarium „Planowanie przestrzenne w dobie zmian klimatycznych” zorganizowanym przez katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, dr Gorgoń przedstawiała zagrożenia i szanse dla przeprowadzenia w miastach działań mających na celu przystosowanie do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

W czasie spotkania poruszono szereg zagadnień dotyczących zmian klimatu, począwszy od ich genezy, przez zakres podejmowanych przeciwdziałań w skali globalnej, wpływ na relacje pomiędzy polityką przestrzenną a polityką gospodarczą, czy potrzebę wdrażania konkretnych rozwiązań w praktyce projektowej.

Seminarium odbyło się 22 lutego br. w Ośrodku Kreatywnych Inicjatyw Twórczych w Bytomiu. Jego głównym przesłaniem było włączenie środowiska planistów i urbanistów do działań w miastach ukierunkowanych na adaptację do zmian klimatu.

Więcej informacji


do góry