„IX seminarium: Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia” z udziałem IETU

Przedstawiciele IETU brali udział w dniach 18-20 czerwca 2024 w „IX seminarium: Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, a organizowane było przez Wydawnictwo "Nowa Energia".

Eksperci IETU ds. gospodarki zasobów i odpadami - Marek Matejczyk oraz Mariusz Kalisz, jako wieloletni współpracownicy Portu Czystej Energii i Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku brali udział w panelach dyskusyjnych wydarzenia poświęconych między innymi: funkcjonowaniu TPOK w zakresie doboru przetwarzanych odpadów / paliw wtórnych, zagospodarowaniu odpadów poprocesowych i eksploatacyjnych, pomiarów emisji, instalacjom oczyszczania spalin. Mieli możliwość zapoznania się z innowacjami i wdrożeniami wynikającymi z doświadczeń eksploatacyjnych, funkcjonowaniem służb utrzymania ruchu oraz wzięli udział w demonstracji ITPOK w Gdańsku, w ramach wizyty technicznej.

W Seminarium brali udział użytkownicy oraz przyszli użytkownicy instalacji TPOK, dostawcy technologii oraz firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych - przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych (przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK) oraz jednostki naukowe i badawcze, zajmujące się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych.

Seminarium było platformą wymiany doświadczeń z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w pracach badawczo-rozwojowych, zarządzaniu i eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, co umożliwiło nawiązanie wielu ważnych kontaktów i przedstawienie propozycji współpracy z IETU.

Więcej informacji na temat wydarzenia: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2024/

 

 

 


do góry